Henrik Mårtensson

Business Management Consulting

A world where everyone can reach their full potential!

 

Free downloads

About Tempo!

Tempo! is a guide to strategy development and knowledge based leadership.


Tempo! was published in Swedish in 2010. An English version will be released in 2011.


Tempo! is supported by a newsletter. The newsletter is written in English in order to support the forthcoming English version of Tempo!


The newsletter has become popular in its own right.


In December 2010, the Tempo! newsletter had been read more than 10,700 times.

http://graffletopia.com/stencils/download/483
Tempo! is currently available in Swedish only.


Tempo! visar steg för steg hur man tar sig från strategisk vision till genomförbar projektplan. Tempo! tar dig hela vägen, så att du kan skapa rätt förutsättningar för att skapa och genomföra effektiva strategier. Mer än hundra illustrationer, praktiska exempel hämtade ur verkligheten och steg-för-steg-beskrivningar som tar dig hela vägen från vision till genomförbar projektplan, gör Tempo! mycket lättläst.